مقالات

نویسنده: عباسعلی کدخدایی، اسماء سالاری
مجله: پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۲۴، شماره ۱ - ( ۱۳۹۹ )، جلد ۲۴، صفحات ۱۵۳-۱۸۲

نویسنده: عباسعلی کدخدایی، محبوبه عباسیان
مجله: مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 1 بهار 1399 صفحه 1-21

پایگاه اطلاع رسانی دکتر عباسعلی کدخدایی

© 1397 پایگاه اطلاع رسانی شخصی دکتر عباسعلی کدخدایی / تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ایشان می باشد.

Search