مقالات

نویسنده: عباسعلی کدخدایی، محبوبه عباسیان
مجله: مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 1 بهار 1399 صفحه 1-21

نویسنده: عباسعلی کدخدایی؛ میثم آرائی درونکلا؛ عباس کوچ نژاد
مجله: پژوهش هاي حقوق تطبيقي، دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 98، زمستان 1396، صفحه 29-56

پایگاه اطلاع رسانی دکتر عباسعلی کدخدایی

© 1397 پایگاه اطلاع رسانی شخصی دکتر عباسعلی کدخدایی / تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ایشان می باشد.

Search