مقالات

نویسنده: کدخدایی، عباسعلی؛طباطبائی نژاد، سید محمد؛ باقری، فرهاد
مجله: مطالعات حقوق خصوصي، مقاله 7، دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 437-454

نویسنده: کدخدایی، عباسعلی؛ شهسواری، احسان؛ ساعدی، بهمن
مجله: فقه و حقوق اسلامی، بهار و تابستان 1396 - شماره 14 علمی-پژوهشی/ISC ‏(33 صفحه - از 133 تا 165)
برچسب ها:
© 1397 پایگاه اطلاع رسانی شخصی دکتر عباسعلی کدخدایی / تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ایشان می باشد.

Search