مقالات

نویسنده: کدخدایی، عباسعلی؛طباطبائی نژاد، سید محمد؛ باقری، فرهاد
مجله: مطالعات حقوق خصوصي، مقاله 7، دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 437-454
© 1397 پایگاه اطلاع رسانی شخصی دکتر عباسعلی کدخدایی / تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ایشان می باشد.

Search